Evägledning

En webbplats för dig som är intresserad av digital vägledning. 

Tillgång till mjukvara

Via de avtal som vi förhandlat fram kan du snabbt få tillgång till olika mjukvaror.

Skolor och organisationer som är medlemmar

2020 var 53 organistioner/skolor medlemmar i evagledning. 

Nätverksträffar

Ungefär en gång i månaden träffas vi för att diskutera evägeldningsfrågor. Vi kommer snart att lägga ut nya mötestider för för 2021.

Inspelningar

Vi vår vimeokanal kan du ta det av webbinarier och nätverksmöten i efterhand

Om evagledning

Evagledning är ett forum för studie-och yrkesvägledare/coacher som är intresserade av e-vägledning i vid bemärkelse. Syftet med forumet är att:

 

  • Undersöka och utarbeta metoder för evägledning.
  • Förhandla fram gemensamma avtal med mjukvaruleverantörer.
  • Utveckla egna vägledningsverktyg.
  • Främja den fördjupade, individuella vägledningen.
  • Anordna nätverksträffar.