Nätverksmöten

Under 2021 har vi 8 nätverksmöten inplanerede med start i februar. Under 2021 kommer en del av mötena knutas individuell, fördjupad vägledning knutna till Framtidskortet.

Måndagen den januari 2021
15.00 – 16.00

Nätverksmöte om följande ämne

Här skriver jag en text om innehållet i mötet och vad som kommer att hända

Webbmöte via: 

Måndagen den januari 2021
15.00 – 16.00

Nätverksmöte om följande ämne

Här skriver jag en text om innehållet i mötet och vad som kommer att hända

Webbmöte via: 

Måndagen den januari 2021
15.00 – 16.00

Nätverksmöte om följande ämne

Här skriver jag en text om innehållet i mötet och vad som kommer att hända

Webbmöte via: 

Måndagen den januari 2021
15.00 – 16.00

Nätverksmöte om följande ämne

Här skriver jag en text om innehållet i mötet och vad som kommer att hända

Webbmöte via: 

Om evagledning

Evagledning är ett forum för studie-och yrkesvägledare/coacher som är intresserade av e-vägledning i vid bemärkelse. Syftet med forumet är att:

 

  • Undersöka och utarbeta metoder för evägledning.
  • Förhandla fram gemensamma avtal med mjukvaruleverantörer.
  • Utveckla egna vägledningsverktyg.
  • Främja den fördjupade, individuella vägledningen.
  • Anordna nätverksträffar.