Tillgång till E-verktyg

För att kunna arbeta med e-vägledning professionellt behöver du professionella verktyg. Via hängavtal med Norrtälje kommun, som är värdkommun för evagledning, kan du på ett enkelt sätt få tillgång och komma igång med e-vägledning.

Problem med att komma åt licenser

Tyvärr har många skolor och organiasationer stött på problem  olika svårighet när de försökt skaffa licens på den den mjukvara de de vill införskaffa för att bedriva e-vägledning. Här är några av de problem som många identifierats och som kan undvikas via samarbete. 

 • Det går inte att beställa endast en licens utan du måste teckna avtal på en viss mängd licenser.
 • Kommuner har allt för byråkratiska och stela upphandlingsrutiner.
 • Du kan endast betala mot faktura om du tecknar avtal om en viss mängd licenser (gäller främst licenser som utvecklas utanför Sverige).

Fördelar med att samarbeta

 • Du erbjuds bättre pris och företagen är mer benägna till skräddarsydda anpassningar om du beställer en större mängd licenser.
 • Vi kan hjälpas åt att lära oss hur du använder mjukvaran för att utöva e-vägledning.
 • Vi kan skapa unika samarbeten genom att koppla ihop mjukvaror och anpassa mjukvaran. 

Utveckling av egna vägledningsverktyg

Via projektet Framtidskortet har ett nätverk, med koppling till evagledning, börjat utveckla egna verktyg för e-vägledning. Det handlar om ett kartläggningsverktyg för att skapa samtalsunderlag och en chatbot. När projektet upphör 1 september blir det möjligt att teckna utvecklingslicenser på dessa två verktyg.

Licenser som du kan teckna avtal på via evagledning

 Zoom
Ett mycket populärt videokonferenssystem som används flitigt runt om i världen. Omtyckt för sitt fräscha och användarvänliga gränssnitt. Kräver, till skillnad från Teams och Adobe connect, att deltagarna installerar en programvara på sin dator. Läs mer om Zoom…

Kostnad: 2400 kr/år
Bindningstid: 1 år

Imbox
En avancerad chatt, marknadsledande i Sverige. Den tekniska lösningen gör det möjligt att skräddarsy samarbetslösningar mellan olika kommuner och organisationer. Nyligen lyckades vi integrera chatten i elevregistreringssystemet Alvis och ska under våren 2021 koppla ihop Imboxchatten med SYV-Kim. Till chatten finns det extratjänster som chatbot och FAQ. Läs mer om Imbox…

Kostnad: 8000 kr/år
Bindningstid: 1 år

Famtidskortet
Framtidskortet är ett molnbaserat system för att via digitala kort och formulärfrågor skapa olika former av samtalsunderlag. Det är även möjligt att tillverka egna underlag genom att kopiera eller bygga nytt utifrån egna idéer. Framtidskortet är det ena benet av ett pågående projekt som finansieras av två regioner och tre kommuner och beräknas vara klart i september 2021.

Efter projektet erbjuder vi skolor och organisationer en medlemslicens för att fortsätta utvecklingen av systemet. Verktyget ska ägas gemensamt och att all licensintäkter ska användas till drift och utveckling. Under våren 2021 ska projektet ta fram ett förslag på organisation och avgifter. Du kommer att kunna använda hela din medlemsavgift som delbetalning för licens. Är du nyfiken kan du få ett testkonto och titta in i utvecklingsmiljön. Läs mer om Framtidskortet..

Pris: Under 2021 ska projektet diskutera pris- och ägandefrågan.

SYV-Kim
Det andra benet i projektet Framtidskortet är att vi ska undersöka hur en chatbot kan tränas för att bli duktigt på utbildningsfrågor. Som ett första steg ska vi under våren 2021 skapa en prototyp där vi tränar chatbot, som vi döpt till SYV-Kim, att svara på 50-70 frågeställningar kopplade till vuxenutbildningen. En viktig del av detta projekt är att utarbeta en teknisk/organisatorisk lösning som gör det möjligt för flera kommuner att gemensamt träna upp SYV-Kim att svara på utbildningsfrågor. Konkret innebär det att vi hjälps åt förse chatboten med svar på frågor som är gemensamma för alla vuxorganisationer. Varje vuxorganisation har även möjlighet att lägga till svar på lokala frågor som endast är kopplade till sin egen organisation. Den tekniska utmaningen som ska utarbetas under våren 2021 är att lära SYV-Kim att plocka mellan gemensamma och lokala svar.

Pris: Förhandling pågår och vi återkommer med pris.

Om evagledning

Evagledning är ett forum för studie-och yrkesvägledare/coacher som är intresserade av e-vägledning i vid bemärkelse. Syftet med forumet är att:

 

 • Undersöka och utarbeta metoder för evägledning.
 • Förhandla fram gemensamma avtal med mjukvaruleverantörer.
 • Utveckla egna vägledningsverktyg.
 • Främja den fördjupade, individuella vägledningen.
 • Anordna nätverksträffar.