Medlemskap i evagledning

För att finansiera verksamheten tar vi ut en avgift som baserar sig på antalet studievägledare/coacher på arbetsplatsen.  

Detta ingår i ett medlemskap

  • Möjlighet att teckna avtal om de licenser som förhandlats fram inom forumet
  • Delta på nätverksträffarna och andra aktiviteter som anordnas.
  • Se inspelade webbinarier / nätverksträffar

Avgift

1-3 studievägledare = 1000 kronor/år
4 – eller fler studievägledare = 2000 kronor/år

Hela medlemsvvgiften kan användas som delbetalning för en utvecklingslicens i det kartläggningsverktyg som utveckats inom projektet Framtidskortet.

 

Om evagledning

Evagledning är ett forum för studie-och yrkesvägledare/coacher som är intresserade av e-vägledning i vid bemärkelse. Syftet med forumet är att:

 

  • Undersöka och utarbeta metoder för evägledning.
  • Förhandla fram gemensamma avtal med mjukvaruleverantörer.
  • Utveckla egna vägledningsverktyg.
  • Främja den fördjupade, individuella vägledningen.
  • Anordna nätverksträffar.