Webbmöte 7 november 

Närvarande orter: Norrtälje, Jönköping, Stockholm, Karlshamn 

Följande punkter avhandlades

 • Digitala yrkeskort i mobilen
 • Webbinariesamarbetet med SiV
 • Webbmöte med arbetsförmedlingen
 • Filmkurs på nätet
 • Övrigt

Norrtälje kommun har bekostat en liten förstudie när det gäller mobilanpassade digitala yrkeskort (vad som är tekniskt möjligt + enkel design) . I veckan kommer får jag en enkel prototyp som visar gränssnittet. Den riktiga webbapplikationen är ett betydligt större projekt. Om det finns intresse visar jag den vid nästa möte och visionerar om hur en skarp version kan fungera. Vill gärna ha respons på idén. Jag tror det här kan bli en nyckel till att komma igång med karriärvägledning på nätet. 

Vi fortsätter men webbinarier nästa år men SiV kommer att ta ett större ansvar för genomförandet. Vi kommer inte att anordna lika många webbinarier, kanske endast 4 stycken. Min roll minskar och jag kommer mer att hjälpa till med tekniken. 

Förra veckan hade några av oss ett Skypemöte Anna Ask som är chef för arbetsförmedlingens digitala vägledningsenhet. De är intresserade av ett samarbete men vi kom inte fram till hur vi ska samarbeta. Vi ska skriva några rader om vårt forum samt berätta vad vi kan tänkas samarbeta kring. Detta blir en punkt på nästa möte.

Programpunkten om SYVfilm vid konferensen i Eskilstuna fungerade inte helt 100%. Det tycks finnas intresse så jag föreslår en workshop online (nästa år) istället.  Där vi testar att jobba tillsammans via nätet. 

Webbmöte 10 oktober 2019

Närvarande orter: Malmö, Jönköping, Göteborg, Helsingborg, Malmö, Stockholm, Täby, Karlshamn, Norrtälje Eskilstuna, Uppsala, Luleå

Mötespunkter:

 • Vår E-vägledningskonferens 21-22 oktober(mycket bra gensvar)
 • Söka pengar för ett gemensamt E-vägledningsprojekt
 • Karriärvägledningsidé på nätet.

Gensvaret på anmälan till E-vägledningskonferensen i Eskilstuna har varit klart över förväntan,  anmälan till att delta via nätet är fullbokad och fler står på kö. Vi undersöker möjligheten att sända vidare på annat sätt (YouTube). Problemet är att vissa föreläsare är med via Adobe Connect och då måste vi sända vidare från ett Adobe Connect rum ut till annan kanal.

Vi diskuterade sen olika möjligheter att söka medel för att starta ett gemensamt evägledningsprojekt. Börje Lindqvist (Luleå) kom med idén att vi söker via våra kommun/regions förbund (osäker om jag har rätt benämning). Det finns även projektmedel att söka via Vinnova, ESF, UHR. Vi återkommer till möjligheten att söka projektmedel under kommande möten.

Vidare diskuteras erfarenheter från tidigare projekt som vagledningsinfo.se och joinIT. Tre lärdomar framkom i diskussionen:

 • Det är bra att “göra tillsammans” för att lära sig.
 • Det fungerar inte att bygga en beständig nationell vägledningstjänst som vilar på obetalda kommunsSYVare
 • Ska man skapa en vägledningstjänst måste det var tydligt vad “kunden” kan få hjälp med.

Oavsett hur vi finansierar ett ev. projekt och hur det kommer att utformas så:

 • Är viktigt att börja med utbildning så att alla känner sig bekväma med E-verktygen
 • Vi bör utgå från vad vi vill göra och låta det styra vilka verktyg vilka system som ska användas.
 • Vi måste ha en gemensam målbild av vad vi vill åstadkomma. Om det är en karriärvägledning vi vill lansera, vad menar vi med det?
 • Om vi lanserar en tillfällig, begränsad nationell tjänst så måste den hänga ihop och bidra med det man vill åstadkomma lokalt via sin/sina verksamhetsplaner.
 • Vad händer inom arbetsförmedlingen som har någon form av vägledning. AF är en viktig samarbetspartner som vi bör få med i ett projekt.
 • Vi behöver göra en tydligt beskrivning av vad vi vill åstadkomma med vårt samarbete.

Vid nästa webbmöte 7 november 9.00-10.00 diskuterar samarbetsidéer i mindre grupper i syfte att mejsla ut en tydlig projektidé m.m.

Jag (Lars) visade på en samarbetsidé som kanske kan vara en utgångspunkt för en diskussion om hur vi kan samarbeta (se bild nedan). Det är endast en tanke som vi kan förkasta eller bearbeta.

Vid tangenterna: Lars Hugsén

 

Webbmöte 29 augusti 2019

Närvarande orter:  Luleå, Norrtälje, Eskilstuna, Uppsala, Helsingborg, Jönköping, Karlshamn, KCNO (5 kommuner), Luleå, Malmö, Österåker, Stockholm

Vi fortsatte diskussionen angående “fysträffen” 21 – 22 oktober och kom överens om följande programpunkter.

 • Hur jobbar Vägledningscentrum i Malmö med e-vägledning? – Seth (Malmö)
 • Framtiden evägledningscentrum – Börje Lindqvist (Luleå)
 • Karriärvägledning via digital yrkeskort – Agneta Andersson (Karlshamn)
 • Hur jobbar Göteborg med “Four film metoden”? – (Göteborg)
 • Så här gör du SYVfilm Lars (Norrtälje)
 • Elevperspektivet inom Evägledning (Jaana Kettunen??)
 • Hur rustad är den egna organisation för att börja med evägledning, vad bör man tänka på?  (Börje)

När det gäller var vi ska träffas står valet mellan Eskilstuna eller Karlshamn. Karlshamn seglar upp som en stark kandidat, där finns ett antal dator med nedladdad klient. Agneta gör  en kort förklaring till hur man tar sig dit utan att åka tåg genom halva Småland (egen erfarenhet). Helena undersöker om Jaana kan delta via videolänk och prata om elevperspektivet.

Lars undersöker även att möjligheten att skaffa licenserna till filmverktyget så att vi kan testa redigeringsfunktionerna fullt ut. Tanken är att vi startar igång (de som vill) ett filmprojekt som fortsätter efter träffen (via Adobe  Connect).

Klicka på den här länken om du vill ta del av mötet i efter hand

Nästa metodutvecklingsmöte 4 oktober 14.00 – 15.00.

 

 Webbmöte 15 augusti 2019

Närvarande orter: Luleå, Norrtälje, Eskilstuna, Uppsala, Helsingborg, Jönköping, Karlshamn.

Fysisk träff 21-22 oktober för att skapa film + andra evägledningsrelaterade frågor: förslag på orter är Uppsala, eller Eskilstuna. Vid nästa möte xx bestämmer vi tillsammans plats, innehåll etc. Huvudspåret blir ändå att skapa rörlig bild “SYVfilm”.

Ramarna för metodutvecklingsruppsmötemena: Vi bestämmer dagordningen gemensamt, vi kan även fortsätta diskutera denna punkt. just nu är det Norrtälje (jag) som tagit på mig att kalla och hålla i mötena men denna syssla kan rotera. Detta bör vi kanske diskutera vidare vid nästa möte.

Mindomo: Jag visade en minmappskarta som jag och Agneta (Karlshamn) har utvecklat som bygger på fysiska yrkeskort. Är du nyfiken kan du klicka på den här länken och skriva in lösenordet Agneta och leka med yrkesmolnen. Finns intresse kan vi även ta upp det här med Mindmap i oktober. 

Screencastomatic, filmverktig: Det finns en uppsjö av olika filmverktyg, Screencastomatic är ett prisvärt verktyg. Jessica (Eskilstuna) tipsade om en program som hette “snagit” som de arbetar med i Ekilstuna. Till i oktober måste vi skaffa licenser (för något program) så att vi kan lära oss redigeringsfunktionerna. 

Projekt: När det gäller evägledning händer mycket och kanske kan vi skapa ett projekt tillsammans. Börja (Luleå) är på gång med ett projekt inom E-vägledning som handlar om att fortbilda SYVare. Tror det kan vara intressant med en dragning framöver. I skrivande stund har jag blivit kontaktad av Borlänge, Sanviken och Sundsvall som står i faggorna att börja med vägledning vi Adobe Connect.

Livesändning: Jessica förde in diskussionen på twich där man kan livesända (vilket även finns via andra forum). Ett spår som är värt att kolla upp mer noggrant. 

Om att skapa film: Att skapa film/rörlig bild behöver inte betyda att man själv deltar utan det kan vara en skärminspelning med eller utan ljud. Det går även att, som Madeleine (Jönköping), ljudsätta en ppt. Hur, vad med vem blir en senare fråga. Tror det finns en grym potential att rörlig bild i syfte att  förklara, presentera, inspirera. 

Nästa webbmöte 29 august 9.00 

sv_SESvenska
en_GBEnglish (UK) sv_SESvenska