Idémöte om e-vägledning

Tisdagen den 16 februari och fredagen den 19 februari anordnar vi två möten via Teams för att diskutera ett nationellt samarbetsprojekt kring e-vägledning. 

Bakgrund:

För 10 år sedan startades forumet evagledning för studievägledare inom vux som är intresserade av e-vägledning. Grunden i detta forum har varit samarbete kring upphandling av licenser, fortbildning och nätverksträffar. 2020 beviljades en mindre grupp ur detta forum medel för att bl.a. utveckla digitala vägledningkort och chabot för vägledning- och utbildningsfrågor (projektet tillhör inte evagledning). 

Vi vill nu binda ihop evagledning och Framtidskortet  för att skapa något nytt. Hur detta “nya” ska organiseras är huvudfrågan på de två idémötena. Vi har en utgångsidé som bygger på följande:

 • Det ska vara ett “hands on” samarbete med inriktning på att skapa och göra.
 • Det ska handla om e-vägledning/IKT i vid bemärkelse.
 • Samarbetet ska vara öppet för alla skolformer och alla yrkesgrupper som arbetar med vägledning.
 • Hur kan vi använda digitala verktyg för att berika den individuella/fördjupade vägledningen?
 • Hur kan vi använda digitala verktyg för att ta bort eller minska arbetsuppgifter som stör det kvalitativa vägledningsarbetet.
 • Vi tar aktivt ansvar för att ta fram de metoder och de e-verktyg som vi behöver för att bedriva professionell vägledning. 

Varför behövs det ett samarbete kring digitalisering?

Digitalisering drabbar alla yrkesgrupper och vi måste ha ett aktivt förhållningssätt för att ta tillvara dess möjligheter och minska eller förhindra de negativa konsekvenserna. Tyvärr är det mycket dyrbart att vara aktiv på detta område. Vi måste samarbeta för att bli stora och kunna pressa aktörer att skapa det vi vill.  

Om evagledning

Evagledning är ett forum för studie-och yrkesvägledare/coacher som är intresserade av e-vägledning i vid bemärkelse. Syftet med forumet är att:

 

 • Undersöka och utarbeta metoder för evägledning.
 • Förhandla fram gemensamma avtal med mjukvaruleverantörer.
 • Utveckla egna vägledningsverktyg.
 • Främja den fördjupade, individuella vägledningen.
 • Anordna nätverksträffar.