Personuppgiftsbiträdesavtal

Imbox har ett färdigt PUB-avtal som ni kan använda (blå knapp). Vill ni använda den mallen fyller ni i de uppgifter Imbox behöver i beställningsformuläret som finns på startsidan (se navigeringen till höger).

Vanliga frågor

Var finns servrarna där data lagaras?
Svar: Frankfurt

Hur länge lagras datan?
Svar: Det betämmer ni själva i beställningsformuläret.

Vilken data sparas?
Svar: All information som skrivs in i chatten, IP adresser. Själva chatten är anonym så det är endast de uppgifter som skrivs in i chatten som sparas men det kan vara personnummer etc, om någon anger den informationen i chatten.

Kan jag radera data?
Svar: 
Den som utses som administratör kan radera chattloggar.

Om evagledning

Evagledning är ett forum för studie-och yrkesvägledare/coacher som är intresserade av e-vägledning i vid bemärkelse. Syftet med forumet är att:

 

  • Undersöka och utarbeta metoder för evägledning.
  • Förhandla fram gemensamma avtal med mjukvaruleverantörer.
  • Utveckla egna vägledningsverktyg.
  • Främja den fördjupade, individuella vägledningen.
  • Anordna nätverksträffar.