Projektidé – mobilvänliga kartläggningskort

Syftet med projektet är att ta fram digitala mobilvänliga kartläggningskort och utveckla metoder för att använda korten i både traditionell vägledning och onlinevägledning.

Vad är kartläggningskort
Kartläggningskort är ord/uttrycks som t.ex. beskriver en kompetens, intresse, värdering eller yrkesområde. Det går naturligtvis även att ta fram digitala yrkeskort med bilder och korta yrkesbeskrivningar med samma metod men vi börjar med att ta fram digitala kartläggningskort utan bilder.

Varför behövs digitala kartläggningskort?
Få vägledare inom vuxenutbildningen använder de digitala hjälpmedel som finns. Varför det är så vet vi inte men vi antar att det beror på att de är svåra att använda i en vägledningsprocess. Kanske beror det på att de flesta  digitala verktyg bygger på en matchningsteori som upplevs som låst och svåra att anpassa utifrån sin egen vägledningsmetod. Vårt mål är istället att skapa ett friare verktyg som vägledaren kan anpassa efter behov.

Vanliga yrkeskort/kartläggningskort är ett populärt hjälpmedel eftersom metoden är friare och uppmuntrar till ett mer kreativt arbetssätt. Problemet med vanliga kort är att de är tidskrävande då processen inte kan påbörjas innan besöket samt att det är svårt att spara “spelplanen” mellan vägledningstillfällena.

Kartläggningskort och mindmapping
Med digitala kartläggningskort kan vägledningsprocessen påbörjas innan mötet vilket är effektivt ur flera aspekter. En annan tanke är att resultatet från sorteringen av de digitala korten skapar en fil där resultatet sorteras på ett sätt som gör det möjligt att läsa in det i någon av de vanligaste mindmapps applikationerna. Med denna metod blir tankekartan tillgänglig så att den vägledningssökande kan arbeta vidare på egen hand  (som delat dokument). Naturligtvis sparas resultatet även som pdf. och vy i systemet.

Metodutveckling
Digitala kartläggningskort är endast ett verktyg som måste kopplas ihop med en eller flera vägledningsmetoder. Ett viktigt arbete är därför att ta fram lämpliga metoder.

Enklare förstudie
Vi har betalat för en enklare förstudie om vad som är tekniskt möjligt och tagit fram en grov prototyp av applikationen (se länk till höger). Nedan finns en beskrivning av ett system som är tekniskt möjligt att skapa för en rimlig kostnad:

 

  • Applikation designas i första hand för mobilen men fungerar även bra i desktopmiljö och kan användas både i online- och traditionell vägledning.
  • Varje skola/organisation har egen inloggning till systemet där de hämtar resultaten.
  • Ett mejl skickas automatiskt när någon sorterat en kortlek. Svaren går att skriva  ut i olika format som pdf. Excel, textfil.
  • Excelfilen är sorterad på ett sätt som gör det möjligt att läsa in resultaten i utvalda mindmaps program.
  • Du kan skapa din egen kortlek utifrån given mall eller använda färdiga mallkortlekar. Detta gör att alla skolstadier kan använda applikationen genom att anpassa frågekorten till åldersgruppen.
  • Syftet är att skapa en startbild för ett vägledningssamtal, ingen matchning mot lämpliga yrken sker. Kopplingen till lämpliga yrken och utbildningar måste studievägledaren göra.
  • Digitala yrkeskort är endast ett hjälpmedel som måste kopplas ihop med metod och teori. Detta arbete återstår att göra inom projektet.
  • Systemet ägs kollektivt av medlemmarna. Varje medlem betalar årsavgift för drift och utveckling. Det ska inte vara en vinstdrivande verksamhet.
  • En styrgrupp beslutar om vilka funktioner som ska utvecklas i systemet.
sv_SESvenska